Kontakt

Przystań Rospuda
Dariusz Bełbot
ul. Jeziorna 18
16-423 Bakałarzewo
tel. 514 563 855
tel. 505 142 240
email: biuro@przystanrospuda.pl

BOS BANK O/Suwałki 04 1540 1072 2020 9132 1109 0001

PKD 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

NIP: 8441541516, REGON: 791050548